ذخیره سازی داده ها و شناسایی خودکار

شناسایی خودکار و ذخیره سازی داده ها (AIDC) به متدهای شناسایی اشیا به صورت خودکار و جمع آوری داده ها از آنها، و ورود این داده ها به صورت مستقیم به سیستم کامپیوتری اتلاق می گردد (بدون دخالت انسانی) . تکنلوژی بارکد، شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)، شناسایی دیداری کارکترها(OCR)، کارت های هوشمند و شناسایی اصوات. AIDC همچنین به به صورت معمول در دو بخش جدای شناسایی خودکا و ذخیره سازی داده ها نیز اتلاق می گردد.

مفهوم کلی AIDC

فرآیند های AIDC به عملیات هایی که برای استخراج داده ها از طریق آنالیز تصاویر، اصوات و ویدئو نیز اتلاق می گردد. برای ذخیره سازی داده ها به یک مبدل نیاز می باشدکه کار تبدیل تصاویر و صدای طبیعی به رکورد های دیجیتالی را بر عهده دارد. سپس این داده ها را در سیستم های کامپیوتری ذخیره ساخته و در آینده قابلیت پردازش خواهند داشت. همچنین می توان این داده ها با رکورد های پیشین پایگاه داده مقایسه کرده تا برای احراز اصالت و شناسایی هویت برای دسترسی به سیستم بعدی از آن ها استفاده کرد. داده ها می تواندد به روش های مختلف جمع آوری گردند، و این صنعت و نرم افزار های وابسته هستند که تعیین کنندۀ این روش ها می باشند.

از طرف دیگر AIDC به روش های شناسایی اشیا، دریافت اطلاعات از آن ها و ورود جریان داد های دریافتی به یک سیستم کامپیوتری بدون هیچ نوع دخالت انسانی نیز گفته می شود. تکنولوژی شناسایی خودکار و ذخیره داده ها شامل: بارکدها، RFID، بارکد دو بعدی، OCR، رشته های مغناطیسی، کارت های هشمند و شناسه های بیمتریک (همانند سیستم تشخیص چهره) می باشد.

در سیستم های امنیتی بیومتریک، ذخیره سازی نیازمند فراگیری و شناسایی ویژگی منحصر به فردی همانند، اثر انگشت، تصویر کف دست، تصویره چهره، شناسایی مردمک چشم و یا الگوهای صوتی است که در روش آخر  با داده های صوتی و در سایر روش ها با داده های تصویری سرکار دارند.

نقش RFID  در AIDC

RFID نسبت به سایر فناوری های نام برده از همه نوپاتر بوده و در سال 1980 برای اولین بار مورد تحقیق و توسعه قرار گرفت شد. این تکنولوژی بر پایۀ دریافت داده ها به صورت خودکار، سیستم شناسایی و آنالیز از سرتا سر دنیا عمل می نماید. RFID در صنعت های متفاوتی همانند شناسایی بلادرنگ کالاهای انبار و شناسایی خودکار وسایل نقلیه (AVI) به دلیل قابلیت ردیابی اشیا متحرک گسترش بسزایی داشته است. سیستم AIDC  بیسیم خودکار در کارخاانه هایی که شرایط محیطی اجازه استفاده از بارکد های لیبلی را نمیدهند و یا پاسخگویی تمام نیازهای سازمانی نیستند نیز مورد استفاده قرار می گیرند.