برای خرید اشتراک یک ساله باربا با احتساب ارزش افزوده از طریق فرم زیر اقدام به خرید نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد باربا به این لینک مراجعه نمایید.

خرید اشتراک باربا

  • قیمت: 7,700 تومان
    9% مالیات 635 تومان مبلغ اشتراک یک ساله 7,065 تومان