گروه نرم‌افزاری پادرا پارس
ارائه راهکارهای کاربردی
با بیش از 15 سال سابقه توسعه نرم افزارهای سفارشی آماده همکاری با شما هستیم.
0
راهکارهای ارائه شده
0
پروژه‌های تکمیل شده
0
ایده‌های استارتاپ
0
پروژه‌های در دست کار
خدمات ما
دریافت و دسته‌بندی
دریافت و دسته‌بندی
خروج و جایگزینی
خروج و جایگزینی
انبارگردانی چرخشی و مدیریت موجودی
انبارگردانی چرخشی و مدیریت موجودی
بسته‌بندی و طبقه‌بندی
بسته‌بندی و طبقه‌بندی
حمل و نقل و تحویل
حمل و نقل و تحویل
کارتابل الکترونیکی
کارتابل الکترونیکی
راهکارهای RFID برای انبارها و مراکز توزیع
راهکارهای RFID برای انبارها و مراکز توزیع
راهنمای صوتی واکشی کالا
راهنمای صوتی واکشی کالا
مدیریت محوطه
مدیریت محوطه
راهکارهای امنیت و زیر ساخت شبکه های بیسیم
راهکارهای امنیت و زیر ساخت شبکه های بیسیم
مدیریت دارایی ها و تجهیزات
مدیریت دارایی ها و تجهیزات
راهکارهای پرتابل سازی
راهکارهای پرتابل سازی
مدیریت کیفیت: کنترل و ردیابی
مدیریت کیفیت: کنترل و ردیابی
امنیت و بهداشت محیط
امنیت و بهداشت محیط
مدیریت اموال
مدیریت اموال
همکاری با پادراپارس یکی از تجربه‌های کاری بسیار بی‌استرس بود. و در کمترین زمان اهداف ما برآورده گردید.
85%
رضایت و طرح پروژه جدید توسط مشتریان
مهارتهای ما
برنامه نویسی
58%
کاربردی
60%
طراحی
86%
روند کاری ما

تمامی پروژه ها در 3 فاز اصلی انجام شده و در تک تک فازها از فیدبک‌ها و رهنمودهای شما استقبال می‌گردد.

01.
برنامه ریزی و استراتیژی

با مطالعه سازمان شما و نیازسنجی خواسته های شما راهکار ارائه می‌گردد.

02.
طراحی و توسعه

با در نظر گرفتن راهکارهای فعلی و سخت افزار مورد نیاز شما، نرم افزار مورد نیاز شما توسعه می‌یابد.

03.
تست و آموزش

تکمیل نرم افزار پایان همکاری ما با شما نخواهد بود و در آموزش و تست کاربری همراه شما خواهیم بود